O pravdě a rezatém plotu aneb co přinesl a odnesl tento týden...  23. 9. 2016

Stavební úřad v Adamově přijal naše námitky a obyvatelé Ronovské, odděleni od rekontsruované budovy jen silnicí, se po právu stali účastníkem tohoto stavebního řízení. Ve čtvtrek 22. 9. proběhlo důležité setkání se starostou Pilátem, tajemnicí Kubenovou a Ing. Malým ze správy majetku města, kterých se celý případ dotýká. Setkání bylo plné emocí na obou stranách, což je ale úplně v pořádku, protože emoce za vás můžou dopovědět to, co nedokážete vyjádřit slovy. Kdo vůbec začal s tou pitomostí, že dávat najevo své city je špatné?

Tento týden byl naplněný událostmi až k prasknutí, od pondělí do středy jsem měla být v Praze na kurzu léčení duševní energií, ale odjela jsem z něj už po prvním dni. Nikdy mi ty esoterické věci neseděly a asi mě k účasti přiměla výhodná cena a taky strach o nemocnou přítelkyni. Nebylo mi vůbec příjemné, když jedna účastnice, která má mimochodem v ČR velkou síť hudebních škol pro děti, u oběda vyprávěla, jak komunikujeme z mrtvými. Nejvíc ze všeho mi ale vadilo tvrzení, že i když máte pravdu, která by mohla někomu pomoci, tak nemáte oprávnění mu ji říkat, když vás o to dotyčný nepožádá - to jde tolik proti mému dosavadnímu přesvědčení, že jsme to jako obecné pravidlo prostě nemohla přijmout. Považuju totiž pravdu za velmi očistnou a vzácnou a vidím jen velmi málo důvodů, proč ji před někým zatajovat.

Celý týden mi lidé říkají, máš vpostatě pravdu, ale jejím zveřejňopváním uděláš víc škody než užitku a od té doby, co jsem začala věci vytahovat na světlo a to dokonce i ty soukromé cítím, jaký strach v lidech okolo vyvolávám. Jak říká můj oblíbený Dušan Radovič: jedna ostuda se chtěla odhalit, ale nedovolili jí to, protože by to mohlo nakazit všechny ostatní ostudy. V lidech to prostě rezonuje a mají strach, že by se nějakým způsobem mohly dostat ven i jejich tajnosti, ať už to, co někomu uděli sami nebo to, co někdo naopak udělal jim. Co nejhoršího by se vám mohlo stát, kdyby byl váš mozek průhledný a někdo by se ve vás mohl číst jako v otevřené knize? Odsoudil by vás? Vlastně nic jiného, než to, co si děláme my sami...

V úterý jsem tedy proti původnímu plánu stihla veřejné Fórum, které s komisí Zdravého města pořádáme a mohla otevřeně promluvit jak s Ing. Malý, tak se starostou. Taky jsem samozřejmě přidala svoje tipy, asi vás nepřekvapí, že to bylo zlepšení informovanosti občanů, zlepšení osvětlení na ulicích a vytvoření místa pro neformální setkávání občanů (výletiště). Jako bonus jsem přidala ještě svůj tip na vytvoření říčních lázní (určitě s ním a s výletištěm budu otravovat i na komisi) a nakonec jsem jako jediná hlasovala pro problém ze Stolu mladých a nebylo to překvapivě pro zřízení skateparku, ale pro řešení problému chátrajících budov Adastu v centru města. Jsem moc ráda, že jsem mohla prohodit několik neformálních slov i s milými chlapci od městské policie, asi víte proč...

Ve středu jsme se šla poprvé podívat na zastupitelstvo, byli jsme tam kromě 13 volených zástupců jen čtyři občané. Byla odsouhlasená 6 milionová rekonstrukce našeho mini koupaliště, přestože každou vstupenku bude pak město dotovat částkou kolem 500 Kč, za kterou, jak uvedl jeden hlasující, by je klidně mohlo vozit do blízkého akvaparku. Na můj podnět se zřízením mnohem levnějších říčních lázní (nikdy to nevzdávám) hned ostře reagovala Soňa Bychlerová tím, že by nebylo možné zajistit dostatečně kvalitní (a nejspíš dostatečně chlorovanou) vodu. Promiňte mi, ale mně to přijde jako určurá zabedněnost a taky zloymslnost EU, že i když žijeme ve měste uprostřed přírody a městem protéká řeka, tak dětská hřště jsou bez oplocené kóje bez jediného stromu a že nákladně opravujeme koupaliště vysoko na kopci, kde voda bývala vždycky ještě studenější, než ta co teče dole v řece. Jak to není patřičně oplocené a chlorované tak to prostě není bezpečné, přitom jsem při svém hysterickém pobíhání po lese na vlastní oči zjistila, o kolik víc dětem přinese neřízené tvoření a pohyb v lese než sebelépe vybavené hřiště.

Vždycky když jeeu přes Adamov, tak se velmi nezdravě rozčílím u servisu ŠLP Křtiny, když vidím tu úroveňn péče o objekt a hlavně ten naprosto strašný rezavý plot. Už jsem to několikrát říkala vedení města a odpověď byla vždycky, to není naše, my s tím nemůžeme nic dělat. Ale stejně jsem ten dotaz znovu vytáhla na zastupitelstvu, odpovídla mi zády ke mně obrácený Ing, Malý a spoučástí jeho odpovědi byla informace, že plot zabraňuje krádeži uskladněného majetku. Tak jsem pochopila, že vedoucí osboru správy majetku města tam nikdy osobně nebyl, protože plot není nijak uzavřený, jsou to je oddělené zátarasy před budovou. Vedení mesta ještě uvedlo něco o finanční situaci firmy ŠLP Křtiny/Mendelova univerzita, která je ale  podle mě ale celkem movitá, vlastní v okolí množství pozemků a mimo jiné i zámeček ve Křtinách s luxusním výtahem za několik milionů korun. Možná že jedniným skutečným důvodem proč v Adamově tento odpudivý plot stojí, je nějaký experiment jejich studentů zaměřený na zjištění toho, jak dlouho si to občané a jejich zástupci v Adamově nechají líbit.

Ve čtvrtek došlo konečně na plánovanou schůzku se starostou, který na ní chtěl mít své lidi p. Kubenocou a Ing, Malého a já na ní byla se skromným a zároveň statečným člověkem, který na sebe vzal zodpovědnost za jednání se stavebním úřadem. Nejdůležitější fakta sdělená i  nesdělená byla tato: město v době od 26.8 do 8. 9. (tedy do doby, kdy na úřad někdo z Ronosvké poprvé zavolal) ve věci rekonstrukce a kácení stromů buď nic neudělalo, nebo to odmítá zveřejnit. Město popírá, že by vydalo povolení pro kácení stromů, nechává celou vinu na stavebníkovi a udává, že s ním zahájilo přípravnou fázi správního řízení, o které ale nesmí (nebo nechce) vůbec informovat. V této souvisloti chci napsat, že pokuta za nepovolené kácení souvislých porostů v době vegetace může být pro podnikající subjekt až 1.000.000 korun, je to hlavně z důvodu ochrany volně žijícíh ptáků. P. Kubenová i Roman Pilát jednohalsně tvrdí, že stavební přad nepochybil, přestože tento nemá v žádném případě být v jejich kompetenci. Zvlášť p. Kubenová několikrát  mluvila za p. Obršlíkovou, která je ale její podřízená jen z důvodu organizačních a tak by tajemnice neměla by mít ani přehled o její skutečné práci. Myslím, že by bylo dobré dát podnět na úplné osamostatnění stavebního úřadu, protože při stávajíím uspořádání není možné zcela vyloučit ovlivňování jinak nezávislé úřednice ze strany vedení města.

Na mé osobní jdnání se starostou tento čvrtek vůbec nedošlo, ale je otevřený tomu, se se mnou znovu setkat. Prozatím jsem si po něm jako zástupci firm ABLE agency chtěla kopii svého souhlasu s umístěním jeho optických kabelů na svém pozemku. Na katastru jsem zjistikla, že pozemek není zatížený věcným břemenem a i když nejsme právník, tak přepokládám, že pokud se lidé, kteří souhlas s vedením kabelů starostově firmě dali, rozhodnou v budoucnu jinak, můžou svůj souhlas také odvolat. Překvapilo mě, že skutečný název formy není Ada-Net ale ABLE agency, to bude asi důvod proč jsem nemohla najít článek z roku 2012, kde se o adamovských problémech velmi otevřeně píše. Mám také nabídku o Adamovu napsat, ale podmínkou je, že téma rozšířím do celorepublikových souvislostí, tedy jinými slovy se dotknu kolize ministra finanncí Andreje Babiše s jejho rozsáhlým podnikáním. No, uvidíme... 

Starostova firma dodává Adamovu internet, rozvody ale položila načerno, MF DNES.

> zpátky na titulní stranu


Sluneční mandala namalovaná na zadním sedale autobusu cestou do Prahy...