Nenechte si vzít svoje nebe aneb
proč úředníci v Adamově pominuli zájmy celé ulice?  
12. 9. 2016

Obyvatelé 96 bytů ve třech bytových domech na okraji města nebyli informováni o plánované rekonstrukci sousedního objektu, která s velkou pravděpodobností přinese velmi výrazné zhoršení kvality jejich bydlení. Stavební úřad dokonce nezveřejnil tuto informaci na úřední nástěnce a ani odbor správy majetku města neuznal za vhodné při stavebním řízení zohlednit jejich zájmy, přestože právě toto má v popisu své práce.

Už skoro 25 let bydlím na jednom z adamovských kopců a z balkonu našeho paneláku se dívám přímo do blízkého lesa. Nad prudkou strání, kde si hrají děti a pobíhají kočky i psi byla ve stromech ukrytá budova, původně jesle, později neblaze proslulá ubytovna zahraničních dělníků. Když jsem se koncem prázdnin vrátila z dovolené, tak byla celá stráň až na několik stromů vykácená a z budovy se ozýval nepříjemný stavební ruch. Rozumem jsem potlačila nepříjemné pocity a řekla si, třeba se přistěhují nějací noví a příjemní lidé. Naši noví a velmi aktivní sousedé ale zjistili informace, že původně přízemní budova má být zvýšená na celkových 12 metrů a má v ní být celkem 23 nových malometrážních bytů a parkoviště pro 30 aut. Po vymýcení stráně by tak parkující auta svítila přímo do oken našeho níže postaveného domu. Společnost REALFORUS, která objekt koupila, prý plánuje byty odprodat do vlastnictví, ale objekt je ještě stále zkolaudovaný jako ubytovna a tak se dá očekávat narušení klidného rázu ulice, na kterou město tak trochu zapomnělo. Podstatným důsledkem by bylo i to, že by se o 2 hodiny zkrátila už tak dost omezená doba slunečního svitu. My v Adamově totiž slunce nevidíme, ale jen v něj věříme, ráno vychází a večer zapadá skrytě za okolními kopci a přes den je příliš jasné než abychom ho mohli zahlédnout.

O plánované rekonstrukci nebyla na stránkách www.adamov.cz po celou dobu probíhajícího řízení ani zmínka a p. Obršlíková jako jediná zaměstnankyně místního stavebního úřadu byla až do konce lhůty na zasloužené dovolené, kterou patrně musela schválit její přímá nadřízená, tajemnice úřadu p. Kubenová. Vedoucí odboru správy majetku města Ing. Malý na dotaz nejprve mylně uvedl, že stavební řízení je zveřejněné na úřední nástěnce, po konfrontaci ale vysvětlil, že všechny informace (nejspíš ty méně důležité) se zveřejňovat nemusí, Takže jsme v Adamově informováni o jednodenním záboru ulice pro závody motokár, ale o přestavbě dlouhodobě měnící ráz ulice a život asi 300 lidí ne. Velmi kusá informace o novém vzhledu objektu bez jakýchkoliv podrobností se objevila na webu města až 9. září odpoledne, t.j. pouhý jeden den před vypršením lhůty a až poté, co byla na úřad podaná žádost dotčených občanů o zařazení do tohoto stavebního řízení. Web města spravuje přímo starosta Roman Pilát a vyvstává tedy otázka, proč tak komunikativní člověk, který vždy s předstihem zveřejňuje plánované projekty, opomněl občany informovat o této významné akci.

V diskuzi na fb profilu Zdravého města starosta uvedl 12. 9. kolem sedmé ranní doslova: „Toto bylo na úřední desce. Střecha bude pultová, skrytá za tří stran za atikami, výška objektu je 8,6m“. Toto svoje prohlášení později označil za omyl. Starosta je v Adamově velmi oblíbený a jeho PR je naprosto dokonalé, je to člověk, který se se klidně objeví na městském karnevalu převlečený za slepici. Bohužel vykonávání funkce starosty už od začátku jeho funkčního období koliduje s hlavním předmětem jeho podnikání, společnost Ada-Net, kterou vlastní, je významným místním poskytovatelem internetového připojení a jeho rozvodné kabely se táhnou přes velké množství městských pozemků. Opravdu nevíme, jestli jeho opomenutí mohlo být v tomto případě zapříčiněné jakýmkoliv obchodním vztahem s firmou REALFORUS vlastnící rekonstruovaný objekt, nemáme informaci, jestli i přes tento pozemek vedou starostovy kabely, ale je možné si snadno spočítat, že případné připojení 23 nových bytových jednotek by měsíčně mohlo přinést cca 6 000 Kč. To není sice závratná  částka, ale uhradí vám třeba leasing nového auta a za pět let to dělá už celkem slušných 350 000. Přitom objektu u lesa by rozhodně slušelo spíš 5 větších přízemních bytů s menším parkovištěm na straně k lesu a vhodná parková úprava zahrady by mohla navázat na okolní porosty a zachovat tak rekreační ráz této lokality. Myslím, že v samotném zájmu starosty by bylo podobné případy vždy ošetřit otevřenou informační kampaní, která by podobné spekulace mohla zcela vyloučit.

Případ s dobře utajenou rekonstrukcí bohužel není první, který se Ronovské negativně dotýká, v letech 2004-2005 patrně ve snaze zabránit změně kapacity rozvodů plynu, která by umožnila vznik lokálních kotelen a tím snížila zisky společnosti ZTA Adamov, město odprodalo poměrně velké pozemky obklopující právě tyto tři bytové domy. Kvůli pouhým 16 cm zateplení si je pak museli obyvatelé odkoupit a i když jsou tyto pozemky v náročném svažitém terénu, tak je musí na své náklady udržovat.

I když podle mého názoru významně selhali nejen tři zmíněni úředníci, ale také člověk, který je na úřad dosadil a drží nad nimi z nějakého důvodu ochrannou ruku, stále máme v Adamově lidi, kteří pro město pracují obětavě a nad rámec svých běžných povinností. V první řadě je místostarosta Němec, který se jen nerad zúčastňuje oficiálních akcí, ale je velmi úspěšný v získávání dotací, stará se o adamovský fotbal a v zimě bez jakékoliv popularity 5x denně obětavě kropí městské kluziště, aby děti měly kde bruslit. Máme tu akčního Karla Truhláře, pracujícího hned v několika komisích, který po lese celý rok sbírá odpadky, pečuje o okolní studánky a pokud je to potřeba, tak dokáže osobně obejít všechny adamovské byty. Vážím si také p. Budiše, který s láskou opečovává historii Adamova i Lukáše Malého, který zprostředkovává aktuální informace o Adamově mnohem lépe než úřednice na tuto práci najatá. Velmi pracovitá a obětavá je i vedoucí sociálního odboru Dobra Moserová a zodpovědný přístup k městu prokázal i bývalý vedoucí stavebního úřadu Pavel Ševčík.

Už třetí rok pracuji v komisi pro Zdravé město Adamov, jejímž úkolem kupodivu není dělat nějakou zdravotní osvětu, ale starat se o zdravé vztahy mezi vedením města a jeho obyvateli. Tento případ podle mě rozhodně o zdraví města nesvědčí a doufám, že se komise bude angažovat při jeho vyjasnění. Navíc už za týden nás v Adamově čeká veřejné fórum, kde můžou občané pojmenovat problémy a nastartovat tak jejich řešení. Využijte třeba tuto příležitost, vnímejte, co se kolem děje, ptejte se a stěžujte si. Vaše město vás totiž potřebuje a to platí nejen pro Adamov, to zatracované i obdivované město uprostřed přírody...

> zpátky na titulní stranu


Toto bohužel není ilustrativní obrázek, ale holá skutečnost dokumentující úroveň firmy provádějící rekonstrukci objektu


Vzhled stráně a pohled na objekt před zahájením stavebních prací


Tuto úpravu operativně odsouhlasil Ing. malý ze správy majetku města ještě před ukončením celého stavebního řízení a v době vegetace, kdy na stromech hnízdí ptáci.


Výřez z územního plánu města, pozemky ooděluje jen silnice, která umožnila úředníkům formálně pominout zájmy tří domů s celkem 96 byty

Některé pokácené  stromy nebyly tak malého vzrůstu
Některé pokácené stromy nebyly tak malého vzrůstu


Stávající budova, nad její horní úroveň mají podle projektu podporovaného starostou přijít ještě další dvě podlaží